Články na téma Online marketing

Online marketing je užitečný nástroj moderního podnikání a prostředek setkání nabídky s poptávkou. Kombinace různých nástrojů má synergický efekt a posune vás před konkurenci na cestě za klientem.

Long Tail. Z chvostu za vítězstvím!

Od roku 2004, kdy Chris Anderson, toho času šéfredaktor časopisu Wired, poprvé použil termínu Long Tail, je v oblasti online marketingu, respektive search engine marketingu (SEM), zřejmé, že okrajové produkty a okrajové pojmy na internetu vlastně neexistují.

Klíčová slova? Otázky i odpovědi

Jste podnikatel? Chcete uspět, dosáhnout prodejnosti, navýšit výdělky a zisky? Jste aktivista, zapálený občan, filantrop? Chcete prosadit své myšlenky, názorové hodnoty, podpořit dobrou věc, oslovit společnost a něco změnit? Nebo jste politik? Chcete prosadit svůj program, získat voliče, dostat se k moci? Ve všech těchto případech platí, že pokud chcete uspět, musíte lidem nabídnout to, co aktuálně chtějí, co hledají. Spojit vaše odpovědi s jejich otázkami.

Online marketing – komu slouží?

Marketing a stejně tak online marketing je nejčastěji vnímán ve spojitosti s podnikateli, podnikajícími právnickými či fyzickými osobami. Marketing se při tomto chápání stává synonymem reklamy, obchodního sdělení, kterým jsou zboží či služby prezentovány a nabízeny zákazníkům, aby podnikatel vydělal.

Marketingový plán

Použití online marketingu samo o sobě nezaručuje dosažení kýženého výsledku. Online marketing a používané metody musejí být zvoleny a využity správně. I v této oblasti tak platí ono lidové moudro „dvakrát měř a jednou řež“. A hlavně platí: nezapomeň na marketingový plán!