Dostmedia
Poptejte nás

Novinky z online světa

Online marketing - komu slouží?

Marketing a stejně tak online marketing je nejčastěji vnímán ve spojitosti s podnikateli, podnikajícími právnickými či fyzickými osobami. Marketing se při tomto chápání stává synonymem reklamy, obchodního sdělení, kterým jsou zboží či služby prezentovány a nabízeny zákazníkům, aby podnikatel vydělal.
Číst více

E-mailing - právní regulace

E-mailing jakožto zástupce přímého marketingu (direct marketing) je stále hojně využívanou praktikou, mezi jejíž znaky patří zejména vysoká efektivnost a snadná měřitelnost úspěchu kampaně za vynaložení minimálních, respektive prakticky nulových nákladů. Jako taková poutá tato metoda pozornost nejen podnikatelů, jejích uživatelů, ale také zákonodárných a regulačních subjektů, jejichž činnost nastavuje pravidla oddělující e-mailový marketing od spamů.
Číst více

Marketingový plán

Použití online marketingu samo o sobě nezaručuje dosažení kýženého výsledku. Online marketing a používané metody musejí být zvoleny a využity správně. I v této oblasti tak platí ono lidové moudro „dvakrát měř a jednou řež“. A hlavně platí: nezapomeň na marketingový plán!
Číst více

PPC - rozumem k úspoře a výsledkům

Od okamžiku, kdy byla Douglasem Engelbartem v roce 1963 vynalezena počítačová myš a společností Apple následně masově rozšířeno její použití, dostalo se každému uživateli výpočetní techniky doslova přímo do ruky mocného nástroje. Vzniknul KLIK.
Číst více

SEO - umění nechat se nalézt

Marketing ani online marketing nejsou a nemají být o vtíravém nátlaku při honbě za penězi. Jedná se o umění představit podnikatele přirozeně veřejnosti a případné klientele a vybudovat jeho pověst. Podstatou je nechat se objevit a získat zájem o nabízenou práci. A i když mezi využívané metody patří také ty, které využívají přímé prezentace a vycházejí z rozhodnutí podnikatele vystavit se (banery, reklamy, spoty apod.), neméně významné jsou ty, které pracují s rozhodnutím potenciálního zákazníka a umožňují podnikateli být k nalezení.
Číst více

Online marketing: nástroj moderního podnikání

Definice podnikání či podnikatele nebyla, alespoň v zákonné sféře, nikdy jednoduše srozumitelná. Nic na tom nezměnil ani nový občanský zákoník.
Číst více
crossmenuchevron-downarrow-up