Dostmedia
Poptejte nás

Přidávání či založení stránek a reklamních účtů v Business Manageru

Pokud se vám podařilo Business Manager úspěšně založit, podívejte se s námi jak přidat stránku nebo reklamní účet do Business Manageru. Ukážeme si, jak to zvládnout snadno a rychle.

Jakmile si založíte Business Manager, můžete si do něj přidat stránku nebo reklamní účet. Existuje hned několik možných postupů pro přidání stránky nebo účtu. Záleží na vás, jaký z nich si zvolíte.

Přidání nové položky

Můžete zvolit funkci Přidat novou položku. Tu použijete v případě, kdy chcete vytvořit zcela novou stránku nebo nový reklamní účet.

Můžete také zvolit funkci Zaregistrovat položky. To použijete v případě, kdy již máte existující stránku nebo reklamní účet a chcete je přiřadit do svého Business Manageru. Reklamní účet však nesmí být přiřazen k jinému Business Manageru neboli k jiné společnosti. U stránky vždy musíte být jejím správcem.

Dále také můžete zvolit funkci Požádat o přístup, pokud chcete získat přístup k reklamnímu účtu nebo ke stránce, která již patří k jinému Business Manageru. Požádání o přístup využívají především agentury.

Jak začít

V případě, že máte již vytvořené stránky a účty, zvolíte si druhou nebo třetí uvedenou možnost. Zvolíte si funkci Zaregistrovat položky. Při registraci stránky do Business Manageru vždy musíte být jejím správcem. Najděte si nejprve svoji stránku, kliknete na tlačítko Zaregistrovat stránku a stránka se objeví v Business Manageru.

Podobně snadná je také registrace reklamního účtu. Vložíte jen jeho ID a reklamní účet se sám k Business Manageru přiřadí. Mějte však na paměti, že tento krok nelze vzít zpět. Reklamní účet již bude navždy propojen s vaším Business Managerem. Zůstává vám možnost nasdílet si přístup k jinému Business Manageru.

Žádost o přístup

Můžete také zvolit funkci Požádat o přístup. Může se totiž stát, že budete potřebovat požádat o přístup ke stránkám, které vy sami nevlastníte. Tato možnost je především určená pro agentury. Požádáte o přístup k vaší stránce a vyberete si role, které budete následně potřebovat.

Pokud jste na straně klienta a některá z agentur vás požádala o přístup, můžete žádost přijmout nebo odmítnout. Z úvodní stránky Business Manageru přejdete přes Nastavení firmy až k položce Záložky, kde se vám přehledně zobrazí všechny žádosti.

Získat přístup, který patří jiné společností, lze také u reklamních účtů. V tomto případě je nutné kontaktovat majitele účtu, aby si vás přidal. Sdělíte mu ID vašeho Business Manageru, které snadno naleznete přes funkci Požádat o přístup a Účty pro reklamu.

Spolupráce s agenturou

Pokud spolupracujete s nějakou agenturou, sdělí vám své číslo. Přes funkci Nastavení firmy a Účty pro reklamu se dostanete ke správě všech svých stránek. Zde také můžete velmi snadno přidávat, odebírat a upravovat práva lidí k jednotlivým účtům, anebo přiřadit agenturu. Vyplníte ID, které vám agentura zaslala a následně mu přidělíte její práva neboli role. Pak může agentura spravovat váš reklamní účet. V sekci Nastavení firmy v záložce Partneři lze pak kdykoliv tento povolený přístup z vaší strany opětovně zrušit.

crossmenuchevron-downarrow-up