Dostmedia
Poptejte nás

Jak jsme meziročně zvýšili návratnost investice do reklamy o 350%

Kreativní Slovník je kniha, kterou vytvořil Tomáš Bednář se svojí partnerkou Suzannah Gearing. Smyslem knihy je přinést lidem jednoduchou formu nauky anglických slovíček skrze 70 slovních map, ve kterých je obsažena slovní zásoba 2 300 slovíček. Hlavním cílem je lidi nenudit pomocí nudných sloupečků, ale naučit je angličtinu zábavným a efektivním vizuálním způsobem. Kniha je také vytvořena v audio verzi.

Jaký byl cíl spolupráce? Cílem bylo zlepšit stávající výsledky, které nedosahovaly potenciálu produktu klienta. Hlavním záměrem bylo tedy zvýšit počet objednávek za podmínky udržení konstantního PNO (podíl nákladů na inzerci na obratu) pod smluvenou procentuální hranici.

Jak jsme postupovali?

Zpětná vazba na webovou stránku byla prvním krokem. Původní webová stránka nebyla kvalitně připravená a proto jsme vytvořili nový web, který je mnohem jednodušší a přehlednější pro potenciální zákazníky.

Nastavení měření počtu objednávek je klíčovým krokem, aby investice do reklamy byla smysluplná a měla jasně měřitelný dopad na počet objednávek. Měření efektivity reklam probíhá skrze plugin “Facebook pixel”, unikátní kód, který jsme implementovali i na nový web. Na konci nastavení měření vždy vytváříme testovací objednávku, abychom se ujistili, že je vše nastaveno správně.

Propojení Messenger chatbota s webovou stránkou jsme implementovali již na začátku spolupráce. Tento krok nám přinesl tisíce relevantních kontaktů do naší Messenger databáze.

Vytvoření a spuštění strategie Messenger chatbota vytváří se získanými kontakty vztah brand + zákazník. Lidem následně pošleme reklamní sdělení a získáváme tak objednávky s nulovou investicí do reklamy.

Vytvoření reklamních publik, které následně oslovujeme kampaněmi. Zde jsme připravili zájmová publika, podobná publika (z návštěvnosti webu) a obecná publika.

Příprava a spuštění reklam začíná úvodním testováním. Vždy připravujeme více druhů kreativ, které se liší, obrázkem, textem a reklamním formátem.

Optimalizace reklam probíhá na základě dosažených prvních výsledků. Podle metrik, které sledujeme (reakce na příspěvky, proklikovost, cena za rezervaci), vyhodnocujeme cílové skupiny a reklamní příspěvky s nejlepšími výsledky. Na tyto dobře performující kampaně se následně v rámci dalšího průběhu spolupráce zaměřujeme. Mohlo by se zdát logické, že cílová skupina se zájmem o angličtinu bude mít větší úspěch, ale opak je pravdou. Řídíme se pravidlem, že vše je potřeba alespoň otestovat, v rámci kampaní vždy testujeme vícero publik, abychom se ujistili, že jsme reklamu doručili různým cílovým skupinám.

Jaké jsou výsledky?

  • V listopadu 2019 jsme zvýšili návratnost investice do reklamy o 350,21% oproti stejnému období v minulém roce
  • Konstantní růst databáze kontaktů v Messengeru díky správně nastavené chatbot strategii
  • Následně získané objednávky z Messenger chatbota (nulová investice do reklamy)
  • Konstantní růst Fanouškovské základny na Facebooku i Instagramu
Případovka FB
Kampaň na Facebooku
Kampaň na Facebooku
Messenger chatbot statistiky
crossmenuchevron-downarrow-up