Dostmedia
Poptejte nás

Facebook stránka jako obchod

Na Facebooku se dnes vystavuje kdekdo a s kdečím. Vývojáři sociální sítě se této myšlenky chytili a zavedli novou službu, díky které mohou být na Facebooku vystaveny také produkty nabízené k prodeji.

Setrváme-li při nastavené metafoře, že sociální sítě jsou dnes novodobými náměstími, kde se setkávají lidé, shlukují se a mají přístup k sobě navzájem a k dostupným službám, můžeme tvrdit, že Facebook svojí sekcí Obchod postavil na těchto náměstích nově také trhy a krámky s výkladními skříněmi.

Každá facebooková (firemní) stránka má nyní možnost vedle klasických karet sekcí jako Hlavní stránka, Příspěvky, Fotky, Informace či Komunita vytvořit rovněž sekci, respektive oddíl Obchod (v originále Shop Section) s podtitulem „Tady lidé uvidí produkty, které chcete doporučit.“

Tato sekce umožňuje nejen nabídnout uživatelům Facebooku informace o produktech provozovatele dané stránky, ale také hlavně realizaci nákupu, respektive prodeje těchto produktů. Nejedná se tedy o pouhé doporučování, ale o přímé vybízení ke konzumaci, o přímou nabídku. Uživatel Facebooku může díky této službě prostřednictvím sociální sítě uskutečnit své rozhodnutí a daný produkt zakoupit. Provozovatel facebookové stránky může prostřednictvím sociální sítě navýšit svůj prodej a své výdělky.

Produkty jsou na stránce vystaveny ve formě přehledného seznamu, ve kterém jsou nejen vizuálně ztvárněny (pozn. u každého produktu musí být alespoň jeden autentický obrázek), ale rovněž opatřeny základním popisem produktu, včetně vlastností či variant (například velikosti oblečení apod.) a informací o ceně (v předem nastavené měně). S přidáváním a popisem produktů se tak vyplatí dát si dostatečnou práci, protože jejím výsledkem může být lákavá nabídka oslovující dnes téměř nekonečné zástupy uživatelů Facebooku.

Samotné dokončení obchodu probíhá pak dvojím způsobem:

Prvním je „Nakupování přes zprávy“, které uživatelům Facebooku umožňuje poslat provozovateli stránky (prodejci) přímou zprávu ohledně vybraného produktu a domluvit si s ním touto formou konkrétní podmínky. Tato forma je vhodná zejména pro malé prodejce či osoby poskytující ke svému působení na internetu či sociálních sítích také nabídku svého merchandisingu, neboť její výhoda spočívá v tom, že není nezbytné provozovat zároveň web s e-shopem. Zboží je vystavováno pouze na Facebooku. Nevýhodou je nezbytnost být na Facebooku téměř neustále a být připraven pohotově reagovat na jednotlivé žádosti zákazníků.

Druhým způsobem je varianta umožňující „Dokončit nákup na jiném webu“, která je de facto jednoduchým proklikem na elektronický obchod na webu prodejce prostřednictvím URL vyplněného u každého produktu. Zákazník se tak snadnou a rychlou cestou dostane na web, na kterém pak zboží vloží do košíku a nákup dokončí. Tato varianta je výhodná pro zkušené a velké prodejce, kteří vedle stránky na Facebooku provozují také funkční e-shop, jehož prostředí se zákazníkem obchod vyřídí. Nevýhodou jsou právě náklady na provoz samostatného e-shopu.

Pozn.
Prodej produktů prostřednictvím Facebooku je z hlediska práva vždy, v případě obou variant, uzavíráním smluv distančním způsobem, při kterém je nezbytné dodržovat zákonné povinnosti. Například povinnost umožnit spotřebiteli (zákazníkovi) seznámit se s obchodními podmínkami. V případě varianty prokliku na e-shop je tato podmínka splněna obchodními podmínkami umístěnými na daném webu, v případě varianty nakupování přes zprávy na Facebooku musí obchodní podmínky prodejce zákazníkovi poskytnout během dané komunikace.

crossmenuchevron-downarrow-up