Dostmedia
Poptejte nás

Online marketing - komu slouží?

Marketing a stejně tak online marketing je nejčastěji vnímán ve spojitosti s podnikateli, podnikajícími právnickými či fyzickými osobami. Marketing se při tomto chápání stává synonymem reklamy, obchodního sdělení, kterým jsou zboží či služby prezentovány a nabízeny zákazníkům, aby podnikatel vydělal.

Podnikatelé jsou samozřejmě nejtypičtější skupinou osob využívajících marketingu. Každý podnikatel již ze své podstaty usiluje o dosažení zisku. Podnikání je provozováno za účelem obživy. Proto je také důležité budování správných marketingových kampaní, které napomáhají zvýšení povědomí o jménu či značce podnikajícího subjektu a jeho produktů, ovlivnění postojů veřejnosti k této značce a posílení loajality k ní. To vše za účelem zvýšení prodeje a dosahování úspěchu měřitelného v těchto kruzích zejména navýšením zisku.

To však neznamená, že by marketing či online marketing nesloužily také pro tzv. neziskové organizace, které nejsou obchodními společnostmi či podnikatelskými subjekty a které již podle svého označení neusilují o dosažení zisku a výdělku. Také v jejich případě je správně vedená marketingová kampaň rozhodujícím prvkem směřujícím k celkovému úspěchu. Ať už se jedná o nestátní neziskové organizace (NGO), nejčastěji občanská sdružení, nebo o organizace příspěvkové, vždy jsou zřízeny za nějakým účelem, kterým lze obecně označit jako podnícení či dosažení kýženého chování či stavu, podpora konkrétní myšlenky. A i v tomto marketing pomáhá. Neziskové organizace získávají díky svým kampaním potřebnou publicitu, pro sebe i propagovanou myšlenku, rozpoutávají veřejné debaty nebo prostě jen získávají podporovatele, pracovní, myšlenkové i finanční.

O zisk podpory a podporovatelů usilují prostřednictvím marketingových kampaní také politické strany a jiné politické subjekty (nezávislí kandidáti apod.). Posílení povědomí o prosazovaném programu znamená zisk voličů. A zisk voličů znamená možnost prosazení politického programu a vedle toho samozřejmě také zisk funkce s finančním ohodnocením. Přitom zejména v této oblasti je v poslední době jednoznačně patrný přesun politického marketingu do online prostředí. Politické subjekty začínají chápat, že klasická printová a billboardová reklama nestačí a že vedle osobního setkávání s potenciálními voliči je nezbytný také kontakt prostřednictvím internetu. Vedle e-mailingu se tak začínají stále více prosazovat i jiné metody online marketingu, zejména pak social media marketing.

Marketing nepomáhá pouze subjektům toužícím po výdělku a zisku. Pomáhá každému, kdo usiluje o prosazení sebe či podporovaných myšlenek. Pomáhá a slouží každému, kdo chce vyvolat žádoucí chování: spotřebitelská rozhodnutí, obecně prospěšnou činnost, nebo „jen“ vhození lístku do volební urny. A online marketing je v tomto stejný.

crossmenuchevron-downarrow-up