Dostmedia
Poptejte nás

Online marketing: nástroj moderního podnikání

Definice podnikání či podnikatele nebyla, alespoň v zákonné sféře, nikdy jednoduše srozumitelná. Nic na tom nezměnil ani nový občanský zákoník.

Jednoznačně však z této definice plyne jedno, na co by žádný podnikatel neměl nikdy zapomenout. Podnikatel vykonává svou činnost sám, pro sebe a pro svůj zisk, pro úspěch. Musí tedy myslet na to, aby se prosadil, aby získal vůči konkurenci výhodu, která se mu následně zúročí. V dnešní době k dosažení úspěchu přitom již nestačí pouze odvádět řádný výkon. Výhoda oproti konkurenci už nespočívá pouze v tom, že jsou vaše produkty či služby lepší. V moderní době je vedle tzv. poctivé práce nezbytné také získat výhody ve způsobech, jak se o vás a vaší nabídce veřejnost dozví.

V moderní době nesmí žádný podnikatel zapomínat na marketing. Marketing přitom není žádné sprosté slovo či strašák. Není to pouze proces bezduchého podbízení se zákazníkovi a snaha opít ho rohlíkem a ovlivnit ho v prospěch podnikatele. Marketing zahrnuje několik postupů a procesů, prostřednictvím nichž má podnikatel svého zákazníka poznat, porozumět mu a uspokojit jeho potřeby a zároveň se sám nechat zákazníkem poznat. Marketing je prostředkem setkání nabídky s poptávkou.

A i v této oblasti platí dnes již obecně uznávaná pravda, že kdo není na internetu, jako by nebyl. Internet je v současné době tím nejlepším místem, kde k onomu setkání nabídky s poptávkou dochází. Internet je flexibilní a počet jeho uživatelů neustále narůstá.

Marketing na internetu nebo také internetový marketing je nejčastěji označován jako online marketing a je samostatnou a nejrozsáhlejší kategorií elektronického marketingu (někdy také e-marketing), do kterého spadá také například mobilní marketing (mobilní telefony, PDA), position marketing (GPS navigace) či online televize.

Online marketing vychází z obecných zásad marketingu a v prostředí internetu využívá řadu nástrojů, které lze rozdělit do dvou základních kategorií podle kýženého efektu. K podpoře zvýšení odbytu, okamžitého prodeje slouží tzv. výkonová reklama. Ta podporuje samotné produkty a musí být tam, kde ji zákazník najde. Nejčastěji se jedná o reklamu v katalozích, PPC reklamu (pay per click) či SEO (optimalizace pro vyhledávače) apod. Vedle toho stojí brandová reklama, která má za úkol podporu podnikatele a povědomí o něm a jeho nabídce. K tomuto je využívána zejména bannerová reklama nebo online soutěže a online PR (public relations). Pro obě tyto skupiny přitom platí, že musejí respektovat zásady internetového prostředí a být věcné, stručné a výstižné. Zákazníka nesmí znavit a zdlouhavě obtěžovat, ale zasáhnout tím správným způsobem. Nejlepší je jejich kombinace navzájem spojená zároveň s dalšími nástroji jako je péče o web a webovou prezentaci, copywriting, měření návštěvnosti, používání klíčových slov, využití sociálních sítí (facebook, instagram, twitter), stále účinný direct marketing prostřednictvím e-mailu apod.

Kombinace jednotlivých nástrojů online marketingu způsobuje ideální synergický efekt, který moderního podnikatele posunuje před jeho konkurenci na cestě za zákazníkem.

crossmenuchevron-downarrow-up