Dostmedia
Poptejte nás

Long Tail. Z chvostu za vítězstvím!

Od roku 2004, kdy Chris Anderson, toho času šéfredaktor časopisu Wired, poprvé použil termínu Long Tail, je v oblasti online marketingu, respektive search engine marketingu (SEM), zřejmé, že okrajové produkty a okrajové pojmy na internetu vlastně neexistují. Klasická masová média, tisk, televize či rozhlas, dávají reklamní prostor nejrozšířenějším výrobkům a službám a globálním značkám. Internet oproti tomu podporuje konkurenceschopnost i podnikatelů s nabídkou, o níž je zdánlivě malý zájem. Na internetu se může každý stát černým koněm soutěže o spotřebitele, koněm se správně střiženým chvostem.

Termín Long Tail (z angl. dlouhý chvost či dlouhý ocas) označuje určitou kategorii klíčových slov (z angl. keywords), která nejsou nejčastěji hledanými a obecnými frázemi, ale konkrétními slovními spojeními, která jsou vyhledávána v menší míře, nicméně kterých je v součtu mnoho a hledání obecných frází tak převyšují, tvoří většinu vyhledávaného obsahu.

Tato slovní spojení, často podceňovaná, nabízejí oproti obecným klíčovým slovům určité a nezanedbatelné výhody:

SEO (z angl. search engine optimization) a PPC (z angl. pay per click) cílená na obecná klíčová slova se potýkají se silným konkurenčním trhem. Obecné fráze nejen že vyhledává téměř každý, ale také na ně téměř každý cílí. Dosáhnout tak prvních příček výsledků vyhledávání je obtížné a půjde o nákladný běh, dostih, na dlouhou trať.
Long Tail fráze oproti tomu nabízejí možnost konkretizace a odlišení se. Pokud je v online marketingu cíleno na tato konkrétnější slovní spojení, lze předpokládat, že při jejich vyhledávání potenciálními zákazníky bude takto optimalizovaný obsah zobrazován na co nejvyšším místě a nebude zapadat v rámci silné konkurence. Za poměrně nízkých nákladů nabízejí vysokou míru prokliku a konverze. Z hlediska ROI (z angl. return on investment) je tak jejich návratnost investic mnohem efektivnější.

Díky Long Tail je možné získat zákazníky, kteří například hledají konkrétní služby v konkrétním regionu nebo vědí, jaké konkrétní produkty v jinak obecné kategorii hledají, jaké vlastnosti jsou pro ně důležité, na co se soustředí, zákazníky, kteří umějí nadefinovat svá přání a představy. Cílení na tato slovní spojení tak mimo jiné získává nejen významné počty klientů, ale hlavně zákazníky zkušené a informované, zákazníky, u nichž lze předpokládat věrnost a ochotu případně i vyšších investic, pokud budou se službami podnikatele spokojeni.

crossmenuchevron-downarrow-up