Dostmedia
Poptejte nás

PPC - rozumem k úspoře a výsledkům

Od okamžiku, kdy byla Douglasem Engelbartem v roce 1963 vynalezena počítačová myš a společností Apple následně masově rozšířeno její použití, dostalo se každému uživateli výpočetní techniky doslova přímo do ruky mocného nástroje. Vzniknul KLIK.

Každý si může jedním klikem spustit a hlavně zobrazit jakýkoli obsah, který jej v daný okamžik zajímá.

PPC reklama (z angl. „pay per click“) je metodou online marketingu, respektive affiliate marketingu, která tento nástroj využívá ve prospěch prezentace a úspěchu inzerentů v internetovém prostředí.

Podstata PPC spočívá v platbě za klik. Inzerent vystaví svoji reklamu, k čemuž se využívá tzv. PPC systémů (Google AdWords, Seznam Sklik, Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads apod.), a neplatí za její zobrazení ve smyslu vystavení na internetu, ale za její zobrazení ve smyslu efektu, kdy na ni uživatel klikne a zobrazí si nabízený obsah, respektive navštíví web inzerenta.

Pro bližší představu, PPC reklama má nejčastěji podobu krátkých textových inzercí zobrazovaných v internetových vyhledávačích. Může však být i na sociálních sítích v podobě reklamních příspěvků. Častou formou jsou také propagující bannery či kontextová reklama na webech třetí osoby. Na udržení zákazníků cílí na principu PPC také tzv. remarketing.

Rozumně vedená PPC kampaň může inzerentovi, respektive podnikateli přinést hned několik výhod. V první řadě jsou to úspory. Podnikatel neplatí rozsáhlé kampaně plošného charakteru jako je tomu například v případě letáků, kterých je nezbytné vytisknout a rozšířit vždy více, než kolik zaujmou skutečných spotřebitelů. PPC reklama přináší pouze ty náklady, které se odrážejí v reálném zásahu klientely, s čímž je spojena další výhoda této metody. PPC reklama přivádí k podnikateli spotřebitele se skutečným zájmem o jeho produkty či služby a podnikatel může na tyto potenciální klienty přímo cílit. Při správně vedené PPC kampani tak podnikatel šetří a vydělává zároveň. Výdělky podnikatele značně převyšují náklady na reklamu a to znamená jediné, zisk. Zároveň se podnikatel dozvídá významné výsledky statistických měření a jiné poznatky o své klientele a o účinku reklamní kampaně, neboť reklama PPC je měřitelná.

Podnikatel musí proto rozumně zvážit hned několik podstatných faktorů. V první řadě se musí rozhodnout, jaká je pro jeho reklamní kampaň maximální cena, kterou je jako inzerent ochoten za klik zaplatit. Tato cena se označuje jako cena za proklik, zkráceně CPC (z angl.. „cost per click“),a rozhoduje také o tom, na jaké pozici se reklama na dané klíčové slovo zobrazí. Podnikatel musí kalkulovat, při jaké ceně a za jakých podmínek zaručí jeho PPC kampaň návratnost investic, zkráceně ROI (z ang. „return on investment“). Vedle toho musí podnikatel rozhodnout, jaká klíčová slova pro svou inzerci a PPC kampaň použije. Klíčová slova jsou významná nejen pro spojení se s potenciálními klienty skrze výrazy, které vyhledávají, ale také pro zvýšení kvality PPC reklamy, která může inzerci podnikatele posunout na přední příčky vyhledávačů i při nižších vynaložených nákladech. Příkladem může být hodnocení kvality PPC reklamy v systémech Google AdWords či Seznam Sklik na základě shody klíčových slov, textu reklamy, cílového webu a dalších faktorů. Úspěch a zásah správných klientů u reklamy na sociálních sítích (např. Facebook Ads) závisí také na správném nastavení dalších rozhodujících faktorů, jako jsou pohlaví, povolání, zájmy a záliby, rodinný stav, skupiny a stránky navštěvované na sociální síti apod.

PPC reklama a PPC kampaně jsou efektivním nástrojem online marketingu, kterým lze rychle a flexibilně cílit na potenciální klienty. Pro skutečné výsledky a rentabilitu je však nezbytné přistupovat k PPC rozumně a zodpovědně.

crossmenuchevron-downarrow-up